jump to navigation

ตามคาด..เขมรอ้างไทยตกลงแบ่งแดนพระวิหารใต้สัญญาฝรั่งเศส-สยาม ខែកក្កដា 9, 2008

Posted by សុភ័ក្ត្រ in ข่าว.
trackback


พระสงฆ์กัมพูชาบนปราสาทพระวิหาร เบื้องหลังโน้นเป็นโคปุระอีกชั้นหนึ่งก่อนจะเข้าถึงองค์ปราสาท ..ตามกฎหมายระหว่างประเทศปราสาทตั้งอยู่ในดินแดนไทย ซึ่งยอมถอนทหารออกเพื่อปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลก แต่ไม่ยอมรับการตัดสินและได้ยื่นคัดค้านเรื่องดินแดนกับเส้นเขตแดนมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2505 เป็นการเริ่มกรณีพิพาทพรมแดน แต่บัดนี้สถานภาพเดิมของกรณีพิพาทได้เปลี่ยนไปตามที่หลายฝ่ายคาดหมาย (ภาพ: AFP)

ผู้จัดการรายวัน — รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ กัมพูชา นายฮอร์ นัม ฮอง (Hor Nam Hong) กล่าวอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคาร (8 ก.ค.) ว่า กัมพูชากับไทยได้ตกลงจะปักหลักเขตแดนตามแนวพรมแดนที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาสองฝ่าย ซึ่งหมายถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1904
       
       หากการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริงก็เท่ากับว่า รัฐบาลไทยของนายสมัคร สุนทรเวช ได้ยอมรับที่จะเลิกอ้างอธิปไตยเหนือ “พื้นที่ทับซ้อน” 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบๆ ปราสาทพระวิหารที่ไทยยืนยันเป็นเขตแดนของไทยมาเป็นเวลา 46 ปี
       
       ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จฯ ฮุนเซน ได้เรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีกับประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ หลังจากปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่กำลังมีการเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตในกรุงพนมเปญ
       
       “ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณอย่างจริงใจ และอย่างสัตย์ซื่อไปยังประชาชนในทุกระดับที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลตลอดมา และแสดงความเข้าใจ มีความอดทนเพื่อปกป้องผลประโยชน์แหงชาติ และสร้างสันติภาพกับประชาชนไทย ในฐานะเพื่อนมิตรที่ดี ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ” สมเด็จฯ ฮุนเซน กล่าวระหว่างแถลงผ่านข่ายโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อวันอังคาร


รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ฮอร์นัมฮอง พูดชัดถ้อยชัดคำหลังขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารได้สำเร็จ ระบุว่ารัฐบาลไทยได้ตกลงปักปันเขตแดนพระวิหารโดยยึดถือ “สนธิสัญญาทวิภาคี” อันหมายถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามเมื่อกว่า 100 ปีก่อน ซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียพื้นที่ราว 4.36 ตร.กม. ที่ไทยอ้างอธิปไตยมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2505 หลังจากศาลโลกตัดสินให้ปราสาทตกเป็นของกัมพูชาเมื่อปี 2505 (ภาพ: AFP)

สำนักข่าวซินหัวของจีนได้นำคำแถลงโดยละเอียดออกเผยแพร่ในค่ำวันเดียวกัน
       
       นายฮองซึ่งเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวระหว่างการแถลงข่าววันเดียวกันว่า การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารนับเป็นความสำเร็จแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมของประชาชนกัมพูชา
       
       นายฮองกล่าวว่าความสำเร็จของกัมพูชานี้ ไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา แม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ประกาศยกเลิกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารในภายหลังก็ตาม
       
       นอกจากนั้นรองนายกฯ กัมพูชายังได้ตอกย้ำคำกล่าวเดิมที่ว่า “ประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนแม้สักเซนติเมตรเดียว” เนื่องจากสองฝ่ายได้มีแผนร่วมกันที่จะ “ปักปันเขตแดนตามเส้นเขตแดนและแนวภูมิศาสตร์ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างสองฝ่าย”
       
       รองนายกฯ กัมพูชามิได้กล่าวถึงพื้นที่ประมาณ 4.6 ตร.กม. ในเส้นเขตแดนตามแนวสันปันน้ำที่ประเทศไทยได้กล่าวอ้างอธิปไตยมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2505 หลังศาลโลกได้ตัดสินยกปราสาทบนเขาพระวิหารให้ตกเป็นของกัมพูชา
       
       ทางการกัมพูชาในทุกระดับยืนกรานว่า ดินแดนเหล่านั้นเป็นของกัมพูชาตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นในปี 1907 และนำออกเผยแพร่ในปี 1908 ตามที่ศาลโลกในกรุงเฮกใช้อ้างอิงและตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา
       
       ไทยได้เจรจากับกัมพูชามาตลอดในความพยายามแก้ไข “เขตแดนเหลื่อมล้ำ” ดังกล่าว
       
       นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในการแถลงผ่านโทรทัศน์เมื่อวันอังคารว่า เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของประชาชนกัมพูชาเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วโลกที่ปราสาทพระวิหารได้รับการรับรองให้เป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมเขมรและมีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อมนุษยชาติ
       
       ปราสาทพระวิหารนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 3 ของกัมพูชาที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก ก่อนหน้านั้นคือ นครวัดเมื่อปี 2535 กับนาฏลีลาละครในเมื่อปี 2003 อันหลังนี้เป็นการแสดงร่ายรำในพระราชสำนักที่สืบมาตั้งแต่โบราณกาล
       
       นายโสกอาน (Sok An) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติกล่าวว่า การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารจะไม่กระเทือนความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย


พระสงฆ์กัมพูชาบนปราสาทพระวิหาร เบื้องหลังโน้นเป็นโคปุระอีกชั้นหนึ่งก่อนจะเข้าถึงองค์ปราสาท ..ตามกฎหมายระหว่างประเทศปราสาทตั้งอยู่ในดินแดนไทย ซึ่งยอมถอนทหารออกเพื่อปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลก แต่ไม่ยอมรับการตัดสินและได้ยื่นคัดค้านเรื่องดินแดนกับเส้นเขตแดนมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2505 เป็นการเริ่มกรณีพิพาทพรมแดน แต่บัดนี้สถานภาพเดิมของกรณีพิพาทได้เปลี่ยนไปตามที่หลายฝ่ายคาดหมาย (ภาพ: Reuters)

“แม้ว่ากัมพูชากับไทยจะยังมีมุมมองที่แตกต่างกันในหลายแง่หลายมุมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร แต่เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อความสัมพันธ์มิตรภาพกับความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างพระราชอาณาจักรทั้งสองกับประชาชน” นายโสกอานกล่าว
       
       สัปดาห์ที่แล้วทางการกัมพูชาได้ส่งตำรวจปราบจลาจลนับร้อยคนไปรักษาการณ์ที่บริเวณหน้าสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ หลังจากมีอย่างน้อย 2 กลุ่มพยายามจัดการเดินขบวนไปที่นั่น เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลไทยยกเลิกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร แต่แล้วก็ได้ล้มเลิกไป
       
       นายเขียวกัญฤทธิ์ (Khieu Kanharith) รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวในฐานะโฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า การประท้วงที่มีรายงานว่า จะมีคนเข้าร่วม 3,000-5,000 คนนั้น ไม่ได้เกี่ยวโยงใดๆ กับกรณีระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องปราสาทพระวิหาร แต่เป็นการฉกฉวยโอกาสต่อต้านรัฐบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องภายใน


ชาวกรุงพนมเปญทุกสาขาอาชีพพากันเฉลิมฉลองความสำเร็จการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเมื่อวันอังคาร (8 ก.ค.) การเฉลิมฉลองดำเนินมาจนถึงยามค่ำคืน ขณะที่นายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ ฮุนเซน เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีกับประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รัฐมนตรีกัมพูชาคนหนึ่งกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้สนับสนุนความพยายามของกัมพูชาอย่างเต็มที่ (ภาพ: Reuters)

“พวกนี้เป็นพวกต่อต้านรัฐบาล เราจะจัดการเรื่องนี้ฐานเป็นเรื่องภายใน ประเทศไทยได้พยายามช่วยเหลือกัมพูชา (ในการขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก) เพราะฉะนั้นจะต้องไม่สับสนในเรื่องนี้” นายเขียว กล่าวหนังสือพิมพ์แม่โขงไทมส์
       
       “เราควรจะอยู่ในความสงบ เพราะไม่มีจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะไม่เกี่ยวกับประสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นของกัมพูชาอยู่แล้ว” นายเขียว กล่าว ทั้งยังเปิดเผยด้วยว่า สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยเรื่องนี้กับ นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ ไทยแล้ว และความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็อยู่ในระดับปกติ.

ប្រភព៖ http://manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9510000080907

Advertisements

មតិ»

No comments yet — be the first.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: